www.dc1658.com,太阳城唯一官网


当前位置:www.dc1658.com > 讲座报告

主 讲 人:王咏梅

地  点:文3-101

主 办 方:www.dc1658.com图书馆

开始时间:2016-12-08 15:00

讲座主要内容:

你知道图书馆的布局吗?你知道图书馆经济管理类资源在哪里吗?你知道如何选择或使用图书馆的数据库吗?又从何入手检索信息,完成毕业论文的撰写呢?“轻享图书馆资源,完成毕业论文撰写”讲座将面对面为即将毕业的经管院学生解决这些问题。

                     www.dc1658.com图书馆

                                                                     2016-12-06

 

XML 地图 | Sitemap 地图